Zgodovina

Začetki Kluba ajdovskih študentov (KAŠ) segajo že v 70. leta, ko je v takratni Jugoslaviji obstajal pod imenom ZSMS (Zveza Socialistične Mladine Slovenije, izpostava Ajdovščina). Ko se je v poznih osemdesetih in v začetku devetdesetih let začel podirati komunizem, je tudi klub začel izgubljati na svoji moči. V tistem času so mladi Ajdovci in Ajdovke izgubili tudi Mladinski dom, ki ga je nadomestil nov center – C2.

ZSMS je hkrati postala tudi stranka in klub je miroval vse do ponovne ustanovitve dne 21. novembra 1992, od 4. maja 1993 pa je pod zaporedno številko 175 vpisan v register društev občine Ajdovščina.

Klub je nekaj let deloval zgolj formalno, aktivno pa se je v ajdovsko dogajanje vključil s skupščino 21. maja 1994

Najprej je vodstvo svoje prostore našlo na Goriški cesti 19 (poleg Rizzatove vile), leta 2004 se je klub preselil v mnogo večje in primernejše prostore bivše vojašnice na Vipavski cesti 11a. Z izgradnjo Mladinskega centra in hotela Ajdovščina, v Palah se je klub maja 2011 preselil na Cesto IV. prekomorske 61a, kjer je skupaj z mladinskim centrom, mladinskim svetom in ostalimi mladinskimi organizacijam na voljo dijakom, študentom in ostalim obiskovalcem.

Predsedniki (od leta 1993 dalje):

– Klara Krapež 1993,

– Metod Štrancar 1997,

– Janez Furlan 1999,

– Peter Brecelj 2000,

– Bojan Blažko 2001,

– Denis Črnilogar 2003,

– Ljubo Saksida 2005,

– Andrej Černigoj 2005,

– Doris Lah 2009,

– Andraž Mavrič 2010,

– Andraž Žvokelj 2012,

– Andraž Kravos 2013,

– Miha Černetič 2014,

– Natalija Vidic 2015

– Mia Hočevar 2017

– Martin Praček 2019