Splošno

Sedež: Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina

Telefon: 059 014 291 (pisarna), 051 654 002 (infotočka), 068 607 572 (predsednik)

Spletno mesto: www.kas.si

Elektronska pošta: info@kas.si

Matična številka: 5750946

Transakcijski račun: SI56 6400 0940 2045 984, HRANILNICA VIPAVA d.d.

Davčna številka: 49218042 (nismo davčni zavezanci)

Računovodstvo: TAXA d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovšcina

Klub ajdovskih študentov in dijakov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese ajdovskih študentov in dijakov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega ter dijaškega življenja