O klubu

Sedež: Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina

Telefon: 059 014 291 (pisarna), 051 654 002 (infotočka), 041 654 002 (predsednik)

Spletno mesto: www.kas.si

Elektronska pošta: info@kas.si

Maticna številka: 5750946

Transakcijski racun: SI56 6400 0940 2045 984, HRANILNICA VIPAVA d.d.

Davčna številka: 49218042 (nismo davčni zavezanci)

Racunovodstvo: TAXA d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovšcina

 

Klub ajdovskih študentov in dijakov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese ajdovskih študentov in dijakov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega ter dijaškega življenja