Organi kluba

Vodstvo in organi kluba v letu 2022/23:

Kateremukoli članu odborov in aktivistu kluba lahko pošljete e-pošto na naslov, ki je sestavljen: ime.priimek@kas.si

– predsednik: Sergej Praček

– podpredsednik: Tine Mikuš

– blagajničar: Anej Tomažič (blagajna@kas.si)

– tajnica: Anja Koglot

študent mentor ADS: Aleksej Vermiglio

– člani Izvršnega odbora: Matej Kompara, David Bajec, Vid Kobal in Lara Mrevlje

– svetnik Sveta ŠOLS in svetnik Zveze ŠKIS: David Bajec

– nadzorni odbor: Nika Pregelj, Urša Likar, Kristjan Vermiglio, Toni Štrancar in Teja Medvešček