Organi kluba

Vodstvo in organi kluba v letu 2020/21:

Kateremukoli članu odborov in aktivistu kluba lahko pošljete e-pošto na naslov, ki je sestavljen:ime.priimek@kas.si

Predsednik: Urška Čuk

Podpredsednik/ca: Sergej Praček

Svetnik/ca v Zvezi ŠKIS in Svetu ŠOLS: Sergej Praček

Blagajnik: Barbara Bone

Tajnica: Ines Rakar

Člani IO: Nika Pregelj, Lan Žvanut, Simon Pavlič, Jure Rijavec in Anja Slemič

Člani nadzornega odbora: Staša Vidic, Mariša Tripković, Katja Lavrenčič, Matej Kompara, Urša Likar