Organi kluba

Vodstvo in organi kluba v letu 2021/22:

Kateremukoli članu odborov in aktivistu kluba lahko pošljete e-pošto na naslov, ki je sestavljen:ime.priimek@kas.si

  • predsednik: Jure Rijavec
  • podpredsednik: Simon Pavlič
  • blagajničarka: Barbara Bone
  • tajnica: Ines Rakar
  • člani Izvršnega odbora: Urša Likar, Julia Štrancar, Matej Kompara, Anja Koglot in Vladoša Vidic, Tine Mikuš.

Svetnik Sveta ŠOLS in svetnik Zveze ŠKIS: Maj Peter Pahor

Nadzorni odbor: Staša Vidic, Katja Lavrenčič, Sergej Praček, Urška Čuk, Nika Pregelj