Organi kluba

Vodstvo in organi kluba v letu 2022/23:

Kateremukoli članu odborov in aktivistu kluba lahko pošljete e-pošto na naslov, ki je sestavljen:ime.priimek@kas.si

  • predsednik: Sergej Praček
  • podpredsednik: Simon Pavlič
  • blagajničarka: Barbara Bone
  • tajnica: Urša Likar
  • študent mentor ADS: Toni Štrancar
  • člani Izvršnega odbora: Matej Kompara, Tine Mikuš in Anja Koglot

Svetnik Sveta ŠOLS in svetnik Zveze ŠKIS: David Bajec

Nadzorni odbor: Nika Pregelj, Špela Lozej, Urška Čuk, Lara Mrevlje in David Bajec