Dijaki

Dijaška sekcija Kluba ajdovskih študentov in dijakov pod okriljem kluba deluje od leta 1994, s čimer je ena najstarejših in najbolj dejavnih dijaških sekcij v Sloveniji. Kljub temu, da je dijaška sekcija samostojna enota, pa prav tesno sodelovanje s klubom omogoča izvedbo projektov z medsebojno izmenjavo izkušenj, idej in pomoči. Medgeneracijsko druženje povezuje študente in njihove bodoče kolege, slednje pa že zgodaj spodbuja k uresničevanju svojih idej in aktivnemu udejstvovanju v lokalnem dogajanju

Svojo vlogo na področjih delovanja bo še okrepil in pri tem upošteval želje in potrebe svojih članov, prebivalcev v občini ter tudi okolja. Klub bo uvajal nove projekte, ki bodo skladni z željami študentov in dijakov, ob tem pa si bo prizadeval za čim višjo raven kvalitete programa in stopnje razvoja na svojem področju. Postavljene cilje bo klub dosegal prek zagnanosti, inovativnosti, kreativnosti in znanja svojih članov ob pomoči nevladnih in gospodarskih institucij. Dijaška sekcija pripravlja veliko raznovrstnih projektov kot so na primer Projekt Virus, Paintball, Drsanje, Dijaški žuri, različni natečaji, … in predstavlja nenadomestljivo pomoč pri vseh ostalih projektih Kluba ajdovskih študentov.

Predsednica dijaške sekcije: Toni Štrancar