Tag: varno upravljanje

  • Delavnica varnega dela z motorno žago

    Delavnica varnega dela z motorno žago

    V sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna na klubu pripravljamo usposabljanje: »Osnove tehnike dela z motorno žago« (16 pedagoških ur). Delavnica se bo izvajala 19.11. in 26.11, in sicer bo 19.11. potekal teoretični del v MCju, 26.11. pa bo organiziran prevoz v Postojno,…