Tag: 2020

  • Volitve 2020

    Volitve 2020

                                                                                             

  • Zahvala sponzorjem

    Zahvala sponzorjem

    Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, ki so kljub težkim časom v katerih se nahajamo, omogočili izvedbo Kaševega letnega vrta 2020 in ostalih dogodkov v okviru našega študentskega kluba. Prilagamo jih spodaj: