A group of friends at a coffee shop

Izvoljeno je novo vodstvo!

Včeraj smo na skupščini Kluba ajdovskih študentov in dijakov izvolili novo vodstvo! Jure Rijavec je predsedniško štafeto predal Sergeju Pračku, ki je bil izvoljen s svojo ekipo. Dobili smo tudi novega svetnika Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS – to je postal David Bajec. Delovanje kluba bo v novem mandatu nadziral Nadzorni odbor v zasedbi: Nika …

woman reading book

Vabilo na skupščino 2022

Spoštovane članice in člani! Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Klubaajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v soboto, 11. novembra 2022, ob 19:00 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV.prekomorske 61/21, 5270 Ajdovščina, v večnamenski dvorani Mladinskega kulturnega centra …

Volitve svetnika sveta ŠOLS in svetnika sveta zveze ŠKIS

Za svetnika Sveta ŠOLS kandidira Brina Koloini, rojena 15. 8. 1999, študentka dodiplomskega študija filozofije ter primerjalne književnosti in literarne teorije na UL Biotehniška fakulteta. Za svetnika Sveta Zveze ŠKIS kandidira Brina Koloini, rojena 15. 8. 1999, študentka dodiplomskega študija filozofije ter primerjalne književnosti in literarne teorije na UL Biotehniška fakulteta. 1. izredna skupščina Kluba …

Vabilo na 1. izredno skupščino KAŠ

Spoštovane članice in člani,
na podlagi Statuta in sprejetega sklepa št. 3, na redni seji dne 16.3.2022 vas Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov vabi na 1. izredno skupščino, ki bo potekala v torek 12. 4. 2022, ob 20:00 uri. Na skupščini bomo izvolili novega svetnika v Svet ŠOLS in novega svetnika v Zvezo ŠKIS. Potekala bo preko platforme Zoom.

Izvoljeno je novo vodstvo!

Včeraj smo na skupščini Kluba ajdovskih študentov in dijakov izvolili novo vodstvo! Urška Čuk je predsedniško štafeto predala Juretu Rijavcu, ki je bil izvoljen s svojo ekipo. Dobili smo tudi novega svetnika Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS – to je postal Maj Peter Pahor. Delovanje kluba bo v novem mandatu nadziral Nadzorni odbor v zasedbi: …

Volitve 2021/22

V soboto, 13. 11. 2021, bomo preko spleta izbirali novo vodstvo Kluba ajdovskih študentov in dijakov. Volitve bodo potekale preko platforme Zoom, saj vsem želimo omogočiti varno oddajanje glasov. Za predsednika Kluba ajdovskih študentov in dijakov v letu 2021/2022 kandidira Jure Rijavec, rojen 1998, študent dodiplomskega študija češčine in južnoslovanskih študij na Filozofski fakulteti Univerze …

Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov 21/22 | Preko spleta

Zaradi epidemiološke situacije v državi smo primorani skupščino Kluba ajdovskih študentov in dijakov, ki bi se morala izvesti v prostorih kluba, na ulici IV. Prekomorske 61a premestiti na splet. Omogočili bomo volitve preko spleta, ki bodo dostopne vsem članom KAŠA. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov se bo tako izvedla v soboto, 13. 11. 2021, ob …

Vabilo na skupščino in razpis

Spoštovane članice in člani! Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Kluba ajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v soboto, 13. novembra 2021, ob 19:00 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV. prekomorske 61/a, 5270 Ajdovščina, v večnamenski dvorani Mladinskega …