Spoštovane članice in člani!

Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Kluba
ajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v soboto, 11. novembra 2022, ob 19:00 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV.
prekomorske 61/21, 5270 Ajdovščina, v večnamenski dvorani Mladinskega kulturnega centra in
hotela Ajdovščina. Skupščina se bo v primeru poslabšanja epidemioloških razmer izvajala prek
interneta, kar bo objavljeno naknadno.