woman reading book

Spoštovane članice in člani!

Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Kluba
ajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v soboto, 11. novembra 2022, ob 19:00 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV.
prekomorske 61/21, 5270 Ajdovščina, v večnamenski dvorani Mladinskega kulturnega centra in
hotela Ajdovščina. Skupščina se bo v primeru poslabšanja epidemioloških razmer izvajala prek
interneta, kar bo objavljeno naknadno.