Za svetnika Sveta ŠOLS kandidira Brina Koloini, rojena 15. 8. 1999, študentka dodiplomskega študija filozofije ter primerjalne književnosti in literarne teorije na UL Biotehniška fakulteta.

Za svetnika Sveta Zveze ŠKIS kandidira Brina Koloini, rojena 15. 8. 1999, študentka dodiplomskega študija filozofije ter primerjalne književnosti in literarne teorije na UL Biotehniška fakulteta.

1. izredna skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov se bo izvedla 12. aprila 2022 ob 20.00 uri, preko Zoom sestanka. Povezava za udeležbo je na voljo

Zaradi uradne narave dogodka naprošamo člane, da so točni.

Volilna komisija KAŠ