Od danes naprej je doplačilo za subvencioniran študentski obrok 0,13 € nižje.

V skladu s 4. členom Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list
RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ) subvencija za obrok študentske prehrane od 1. marca 2022 dalje znaša 2,82 eura.