V soboto, 13. 11. 2021, bomo preko spleta izbirali novo vodstvo Kluba ajdovskih študentov in dijakov. Volitve bodo potekale preko platforme Zoom, saj vsem želimo omogočiti varno oddajanje glasov.

Za predsednika Kluba ajdovskih študentov in dijakov v letu 2021/2022 kandidira Jure Rijavec, rojen 1998, študent dodiplomskega študija češčine in južnoslovanskih študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, s svojo ekipo:

  • podpredsednik: Simon Pavlič
  • blagajničarka: Barbara Bone
  • tajnica: Ines Rakar
  • člani Izvršnega odbora: Urša Likar, Julia Štrancar, Matej Kompara, Anja Koglot in Vladoša Vidic, Tine Mikuš.

Za svetnika Sveta ŠOLS kandidira Maj Peter Pahor, rojen 1998, študent dodiplomskega študija prava na UL Pravna fakulteta.

Za svetnika Sveta Zveze ŠKIS kandidira Maj Peter Pahor, rojen 1998, študent dodiplomskega študija prava na UL Pravna fakulteta.

Za nadzorni odbor kandidirajo naslednji člani:

  • Staša Vidic, rojena 1995, študentka višješolskega študijskega programa Gostinstvo in turizem v Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani;
  • Sergej Praček, letnik 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta;
  • Katja Lavrenčič, rojena 1997, študentka podiplomskega študija logopedije in surdopedagogike na UL Pedagoška fakulteta;
  • Nika Pregelj, rojena 2000, študentka dodiplomskega študija programa psihologije na UL Filozofska fakulteta;
  • Urška Čuk, rojena 1996, študentka magistrskega študija komunikologije na UL Fakulteta za družbene vede.