Spoštovane članice in člani!

Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Kluba ajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v soboto, 13. novembra 2021, ob 19:00 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV. prekomorske 61/a, 5270 Ajdovščina, v večnamenski dvorani Mladinskega kulturnega centra in hotela Ajdovščina. Skupščina se bo v primeru poslabšanja epidemioloških razmer izvajala prek interneta, kar bo objavljeno naknadno.

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda
  2. Poročilo predsednika
  3. Poročilo blagajnika
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Predstavitev kandidatov za organe KAŠ in kandidatov za svetnika v Svetu ŠOLS in svetnika v svetu Zveze ŠKIS
  6. Volitve v organe KAŠ in svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS
  7. Letni vsebinski in finančni načrt 2022
  8. Zaključek Skupščine

Statut Kluba ajdovskih študentov in dijakov je na voljo na klubu ter na spletni strani www.kas.si, za volitve svetnika v Zvezo ŠKIS in Svet ŠOLS se uporablja Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, ki je vpogled na klubu ter na spletni strani www.kas.si.

Vsi, ki bi želeli biti del procesa izbora naslednjega KAŠevega vodstva, lepo vabljeni, da se pridružite.

Dokumenti

Vabilo na skupščino lahko najdete tukaj.

Razpis volitev je na voljo tukaj.