Od 9. 3. 2021 dalje bo Infotočka in ŠOUPostaja KAŠ delovala po ustaljenem urniku:

  • ob torkih: 12.00 – 14.30,
  • sredah: 12.00 – 14.30,
  • petkih: 15.00 – 18.00,
  • sobotah: 10.00 – 13.00

Dodatna navodila

Navodila za vstop v naše prostore:

  • V prostor naj vstopajo le zdrave osebe.
  • Obvezna je uporaba zaščitne maske ter razkuževanje rok.
  • V prostor je treba vstopati posamično na razdalji najmanj 1,5-2 m in si ob tem predhodno razkužiti roke ob vstopu v stavbo.
  • V predprostor naj vstopajo in se srečujejo le zdrave osebe, kar velja tako za zaposlene, aktiviste kot druge udeležence postopkov.
  • Ves čas naj se med udeleženci postopkov in zaposlenimi vzdržuje razdaljo najmanj 1,5-2 m.
  • Upoštevate higieno kihanja in kašlja.