PREDLOGA SPREMEMBE STATUTA

PRAVILNIK O NABAVI

ZOOM KODA ZA SESTANEK:  857-276-9113

 

KAŠ - Vabilo na izredno skupščino