Za predsednika Kluba ajdovskih študentov in dijakov v letu 2019/2020 kandidira Martin Praček, rojen 1997, študent podiplomskega študija finančne matematike na UL Fakulteti za matematiko in fiziko s svojo ekipo:

– podpredsednica: Monika Curk

– blagajničarka: Neža Mikuš

– tajnica: Nika Pregelj

– ostalimi člani Izvršnega odbora:

Sergej Praček, Simon Pavlič, Katja Lavrenčič, Urška Čuk in Matej Kompara.

 Za svetnika Sveta ŠOLS kandidira Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta.

Za svetnika Sveta Zveze ŠKIS kandidira Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta.

 

Za nadzorni odbor so kandidirali naslednji člani:

–  Mariša Tripković, letnik 1996, študentka dodiplomskega študija matematike in fizike na UL Pedagoški fakulteti;

– Sara Trošt, letnik 1995, študentka podiplomskega študija logopedije in surdopedagogike na UL Pedagoški fakulteti;

Ines Rakar, letnik 1999, študentka dodiplomskega študija mikrobiologije na UL Biotehniški fakulteti;

– Urša Likar, letnik 2000, študentka dodiplomskega študija psihologije na UL Filozofski fakulteti;

– Jure Rijavec, letnik 1998, študent dodiplomskega študija češkega jezika in književnosti ter južnoslovanskih študij na UL Filozofski fakulteti

 

Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov se bo izvedla 25. 10. 2019 v večnamenski dvorani Mladinskega centra Ajdovščina ob 20.00.

Zaradi uradne narave dogodka naprošamo člane, da so točni.

 

Volilna komisija KAŠ