VOLITVE KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 2018/19

 

Za predsednico Kluba ajdovskih študentov in dijakov v letu 2018/2019 je kandidirala Mia Hočevar, rojena 1995, študentka podiplomskega študija slovenistike in zgodovine na UL Filozofska fakulteta s svojo ekipo:

  • podpredsednik: Martin Praček
  • blagajničarka: Neža Mikuš
  • tajnica: Katja Lavrenčič

in ostalimi člani Izvršnega odbora: Monika Curk, Staša Vidic, Urška Čuk, Sergej Praček in Nika Pregelj.

 

Za svetnika Sveta ŠOLS je kandidiral Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta.

Za svetnika Sveta Zveze ŠKIS je kandidiral Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta.

 

Za nadzorni odbor so kandidirali naslednji člani:

  • Rok Lavrenčič, letnik 1995, študent dodiplomskega študija medicine na UL Medicinska fakulteta;
  • Lan Žvanut, letnik 1997, študent dodiplomskega študija turizma na UP FTŠ – Turistica;
  • Mariša Tripković, letnik 1996, študentka dodiplomskega študija matematike in fizike na Pedagoška fakulteta;
  • Sara Trošt, letnik 1995, študentka dodiplomskega študija logopedije na UL Pedagoška fakulteta in
  • Simon Pavlič, letnik 1998, študent dodiplomskega študija na UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.

 

Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov se bo izvedla 16. 11. 2018 v večnamenski dvorani Mladinskega centra Ajdovščina ob 20.00.

Zaradi uradne narave dogodka naprošamo člane, da so točni.

 

Volilna komisija KAŠ