Spoštovane članice in člani!

Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Kluba ajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v petek,            16. novembra 2018, ob 20:00 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV. prekomorske 61/a, 5270 Ajdovščina (v večnamenski dvorani Mladinskega kulturnega centra in hotela Ajdovščina).

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda
  2. Poročilo predsednika
  3. Poročilo blagajnika
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Predstavitev kandidatov za organe KAŠ in kandidatov za svetnika v Svetu ŠOLS in

svetnika v svetu Zveze ŠKIS

  1. Volitve v organe KAŠ in svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS
  2. Zaključek Skupščine in zdravica

Statut Kluba ajdovskih študentov in dijakov je na voljo na klubu ter na spletni strani www.kas.si, za volitve svetnika v Zvezo ŠKIS in Svet ŠOLS se uporablja Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, ki je vpogled na klubu ter na spletni strani www.kas.si.

Vsi, ki bi želeli stopiti na zmagovito pot angažiranega člana KAŠeve družine ste vabljeni, da se nam pridružite.

 

Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov

Mia Hočevar, predsednica

Ajdovščina, 17. oktober 2018

ORIGINAL VABILO:
Vabilo skupščina 2018 - podpisana