Do cilja jih loči le še 100 tisoč podpisov

Ali ste vedeli, da je v Evropski uniji 340 avtohtonih narodnih manjšin? 100 milijonov govorcev manjšinskih in regionalnih jezikov?

Evropska državljanksa pobuda Minority SafePack (MSPI) poziva EU k sprejetju niza pravnih ukrepov za izboljšanje zaščite narodnih in jezikovnih manjšin, med njimi tudi izboljšanje položaja zamejskih Slovencev in Slovenk. Za uradno obravnavo in vpeljajo ukrepov je potrebno zbrati milijon podpisov znotraj držav EU, v Sloveniji pa jih potrebujemo vsaj 6.000.

In tukaj na vrsto pridete prav vi, da oddate svoje glas in podprete manjšine po vsej Evropski uniji! Zbiranje glasov bo potekalo do 4. aprila 2018.

MSPI predlaga ukrepe na področjih regionalnih in manjšinskih jezikov, izobraževanja in kulture, regionalne politike, enakopravnosti, avdiovizualnih medijskih storitev … predvsem pa gre za ohranjanje raznolikosti jezika in kulture v Evropi, kar je ena izmed njenih največjih kvalitet.

 

MSPI poziva EU naj sprejme 9 točk za varstvo narodnih manjšin

1. Priporočilo EU za vsako državo kako učinkovito zaščiti in spodbujati kulturno in jezikovno raznolikosti v državi.
2. Stalni programi za financiranje manjših jezikovnih skupnosti.
3. Ustanovitev centra za jezikovno raznolikost.
4. Vključiti varstvo narodnih manjšin ter spodbujati kulturno in jezikovno raznolikost v cilje sklada za regionalni razvoj Evropske Unije.
5. Pospešiti raziskave o dodani vrednosti manjšin v naši družbi in Evropi.
6. Krepitev enakopravnosti manjšinam brez matične države, npr. Frizijci.
7. Splošni evropski zakon o avtorskih pravicah, da se mediji in storitve lahko predvajajo v maternem jeziku.
8. Svoboda delovanja in uporaba avdiovizualnih vsebin v manjšinskih regijah.
9. Brezpogojno vključevanje manjšin v regionalne in državne podporne programe za ohranjanje kulture, medijev in dediščine.

Stopimo skupaj tudi študentje in pokažimo, da smo “ZA zaščito manjšin”!
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/