Za predsednico Kluba ajdovskih študentov in dijakov v letu 2017/2018 je kandidirala Mia Hočevar, rojena 1995, študentka dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti s svojo ekipo:

  • podpredsednik: Martin Praček,
  • blagajničarka: Anja Slemič,
  • tajnica: Katja Lavrenčič
  • in ostalimi člani Izvršnega odbora: Monika Curk, Lan Žvanut, Rok Lavrenčič, Barbara Slukan in Sergej Praček.

Za svetnico Sveta ŠOLS je kandidirala Barbara Slukan, rojena 1993, študentka podiplomskega študija na Filozofski fakulteti.

Za svetnico Sveta Zveze ŠKIS je kandidirala Barbara Slukan, rojena 1993, študentka podiplomskega študija na Filozofski fakulteti.

Za nadzorni odbor so kandidirali naslednji člani:

  • Andreja Petrovčič, letnik 1994, študentka podiplomskega študija na Filozofski fakulteti,
  • Lara Štefančič, letnik 1994, študentka podiplomskega študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje,
  • Mariša Tripković, letnik 1996, študentka dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti,
  • Natalija Vidic, letnik 1993, študentka podiplomskega študija na Biotehniški fakulteti.

Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov se bo izvedla 10.11.2017 v večnamenski dvorani Mladinskega centra Ajdovščina ob 20.30.

Zaradi uradne narave dogodka naprošamo člane, da so točni.