Spoštovane članice in člani!

Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Kluba ajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v petek, 10. novembra 2017, ob 20:30 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV. Prekomorske 61/a, 5270 Ajdovščina (v večnamenski dvorani Mladinskega centra in hotela Ajdovščina).

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev Skupščine in potrditev dnevnega reda
 2. Poročilo predsednika
 3. Poročilo blagajnika
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Predstavitev kandidatov za organe KAŠ in kandidatov za svetnika v Svetu ŠOLS in

svetnika v svetu Zveze ŠKIS

 1. Volitve v organe KAŠ in svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS
 2. Zaključek Skupščine in zdravica

Statut Kluba ajdovskih študentov in dijakov je na voljo na klubu ter na spletni strani www.kas.si, za volitve svetnika v Zvezo ŠKIS in Svet ŠOLS se uporablja Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, ki je vpogled na klubu ter na spletni strani www.kas.si.

Vsi, ki bi želeli stopiti na zmagovito pot angažiranega člana KAŠeve družine ste vabljeni, da se nam pridružite.

 

Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov

Natalija Vidic, predsednica

 

RAZPIS VOLITEV V ORGANE KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV IN RAZPIS VOLITEV SVETNIKA V SVET ŠTUDENTSKIH KLUBOV IN SVETNIKA V SVET ZVEZE ŠKIS

 Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov na podlagi Statuta razpisuje volitve za naslednje funkcije:

IZVRŠNI ODBOR:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • tajnik
 • blagajnik
 • 2 – 4 člani IO

NADZORNI ODBOR:

 • 3 člani
 • 2 namestnika članov nadzornega odbora

 

Za izvršni odbor kandidira lista na čelu s kandidatom predsednika, v nadzorni odbor pa kandidira vsak redni član posamično. Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Klub ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV. Prekomorske 61/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom             ”NE ODPIRAJ, KANDIDATURA!”, najkasneje do 27. oktobra 2017.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata

– stalno ali začasno prebivališče

– podatek, v kateri organ član kandidira

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, v času uradnih ur na sedežu kluba, oziroma na spletni strani kluba                      (www.kas.si, zavihek O klubu).

Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov na podlagi Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisuje volitve Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež kluba najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom ”za volilno komisijo”). Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidat za svetnika Sveta Zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež kluba najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom ”za volilno komisijo”). Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.
Kandidaturi se vložita preko standardiziranih obrazcev, ki sta na voljo na naši spletni strani (”O klubu” – ”Dokumenti”) ali na povezavi : http://www.skis-zveza.si/akti-in-dokumenti/akti-zveze-skis, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza  ŠKIS oz. Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS, kjer si lahko ogledate tudi natančna navodila glede kandidiranja v Volilnem pravilniku za volitve svetnikov Sveta ŠOLS oz. Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS.

Volitve bodo potekale na Skupščini Kluba ajdovskih študentov in dijakov, v petek, 10. novembra 2017, ob 20.30 uri, na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV. Prekomorske 61/a, 5270 Ajdovščina (v večnamenski dvorani Mladinskega centra in hotela Ajdovščina).

Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov

Natalija Vidic, predsednica, Ajdovščina, 11. oktober 2017