Dne 29.6.2017 je bil Študentski svet Univerze v Ljubljani obveščen, da so objavili informacijo, ki ni povsem točna, zato objavljamo celotno sporočilo, ki so ga prejeli iz UL. Za napako se opravičujejo in prosijo za razumevanje.

SPREJET SKLEP na Senatu UL dne 27. 6. 2017:

Senat UL je sprejel naslednji sklep, glede predloga prehodne določbe:
Senat UL sprejme spremembo 2. odstavka 202. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 15. 6. 2017, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo statuta se nadaljuje v skladu z določili 191. člena Statuta Univerze v Ljubljani.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 20. 8. 2017.

Po prejetih amandmajih bo zadevo obravnavala Statutarna komisija UL, nato pa bo na podlagi sprejetih amandmajev in predloga Statutarne komisije UL zadevo obravnaval še Senat univerze. V enakem besedilu mora določbo sprejeti na koncu tudi Upravni odbor univerze.

NETOČNA INFORMACIJA, ki smo jo objavili dne 28. 6. 2017:

SPREJETA PREHODNA DOLOČBA – plačevanje zagovora zaključnih del po izgubi statusa

Na včerajšnem senatu UL smo sprejeli prehodno določbo, ki se nanaša na 128. člen statuta UL – plačevanje zaključnih del po izgubi statusa.

»Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.«

Sedaj imajo študenti, ki zaključujejo študijsko stopnjo, dovolj časa za oddajo in brezplačen zagovor zaključnega dela pod pogojih, zapisanih v prehodni določbi.