Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Zavezanec za dohodnino pa je vsaka fizična oseba ne glede na starost. Z dohodnino se obdavčujejo: dohodek iz zaposlitve (sem je všteto tudi študentsko delo), dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki.

Odmero dohodnine na letni ravni ugotovi finančna uprava z odločbo in sestavi informativni izračun na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na osnovi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih finančni upravi posreduje davčni zavezanec. V primeru študenta, ki opravlja študentsko delo preko študentske napotnice te podatke posreduje študentski servis.

Ko zavezanec prejme informativni izračun dohodnine, preveri ali so vpisani podatki pravilni oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam ter ali je informativni izračun pravilen. V kolikor so ti podatki pravilni, zavezancu ni potrebno storiti ničesar in bo informativni izračun samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Če bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo doplačal razliko dohodnine. Če pa bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezancu vrnjena razlika dohodnine.

Če se zavezanec ne strinja z informativnim izračunom, mora v roku 15 dneh od vročitve informativnega izračuna vložiti dopolnjen informativni izračun – ugovor, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je ugotovljena davčna obveznost prenizka. Zavezanec lahko v ugovoru zoper informativnega izračuna uveljavlja tudi posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Ugovor ter navodila za izpolnjevanje najdeš tukaj.

1

V kolikor pa zavezancu ni vročen informativni izračun do 15. junija tekočega leta za preteklo davčno leto, mora ta, ne glede na višino prejetega dohodka, sam vložiti napoved za odmero dohodnine. Obrazec za napoved za odmero dohodnine najdeš tukaj.

2

Po kliku na »Napoved za odmero dohodnine 2016«, se ti odpre obrazec, v katerem moraš najprej izpolniti svoje osebne podatke.

3Če si kot dijak oziroma študent opravljal v letu 2016 samo študentsko delo, svoje dohodke vstaviš v rubriko 1210.

4

V kolikor si imel še kakšne druge dohodke, jih vpišeš v to primerno rubriko. Pri izpolnjevanju si lahko pomagaš z navodili.

Rok za vložitev napovedi je v tem primeru 31. julij tekočega leta za preteklo leto, kar pomeni, da je v letošnjem letu za odmero dohodnine 2016 najskrajnejši rok 31.7.2017.

V pomoč so na spletu objavljena najpogostejša odgovorjena vprašanja o odmeri dohodnine. Če želiš podrobnejši opis Odmere za dohodnino za leto 2016, ga najdeš tukaj. Če pa najpogostejša odgovorjena vprašanja niso odgovorila na tvoj problem, pa lahko vprašanje postaviš svojemu finančnemu uradu. Kontakte teh najdeš tukaj.