„JAZZ – dialog svobode in sobivanja”

Razpis: za oblikovanje mestnega plakata ob UNESCO svetovnem dnevu jazz-a.

UNESCO je 30. april določil za svetovni dan jazza.

Po besedah generalne direktorice Unesca, Irine Bokove, je jazz v času stalnih sprememb in nepredvidljivosti še bolj potreben kot kdaj koli prej. Vsem ljudem, še posebno mladim, nalaga, da negujejo svobodo in dialog ter vzpostavljajo nove mostove spoštovanja in medsebojnega razumevanja, s čimer krepijo strpnost in sodelovanje. Po njenih besedah jazz predstavlja glasbo v njeni največji ustvarjalnosti in svobodi.

UNESCO mladinska platforma ob tej priložnosti razpisuje natečaj za mestni plakat, ki širši publiki sproži razmislek o vrednotah jazza ter jo povabi k dogodkom v okviru svetovnega dne jazza. Kreativna rešitev naj pri opazovalcu sproži, da na jazz (ali glasbo nasploh) gleda iz drugačne perspektive. Plakat naj poziva k miru in iskanju skupnega jezika, ki ga ljudje lahko najdemo v glasbi.

Plakat mora vključevati tudi navedbo osrednjega dogodka ob svetovnem dnevu jazza: UNESCO SVETOVNI DAN JAZZA 2017 – koncert v Ljubljani v četrtek, 4. maja 2017 ob 19.00.

V mestni plakat je potrebno vključiti predpisane logotipe (priloga: grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek). Še posebej imejte v mislih, da bo mestni plakat obesen zunaj, zato naj bo opazen, čitljiv in sporočilen.

Kdo lahko sodeluje?

Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, ki želijo soustvarjati svoj življenjski prostor in verjamejo v dodano vrednost dizajna.

Plakat bo objavljen na plakatnih mestih po Ljubljani in bo tudi uradni plakat za osrednje dogajanje v okviru UNESCO svetovnega dne jazza, ki ga organizira UNESCO mladinska sekcija. Izbrani kandidat oz. kandidatka bo tudi naprošen/-a, da design priredi še oglaševanju osrednjega dogajanja preko Facebooka.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: unescomp@gmail.com z naslovom »Natečaj – JAZZ 2017«.

 

Hkrati z datoteko plakata za tisk v formatu PDF (glej navodila) je potrebno priložiti:

 • različico plakata v formatu JPG brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju);
 • naslov, ime ali šifro plakata;
 • ime in priimek prijavitelja ali prijaviteljev – z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi);
 • izjavo, da je v primeru skupne razstave vseh plakatov, njegovo delo tudi lahko objavljeno (opcijsko);
 • izjavo o avtorstvu plakata.

Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.

 

MERILA ZA OCENJEVANJE:

 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve);
 • izvirnost;
 • inovativnost;
 • komunikacijska jasnost;
 • pozitivnost sporočila.

 

Rok za oddajo plakatov je 4. april 2017 do 00:00. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova unescomp@gmail.com.

 

NAGRADE:

 • zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na plakatnih mestih po Ljubljani;
 • zmagovalec prejme nagrado v višini 300€ (bruto) in zmagovalno plaketo.

Rezultat natečaja bo objavljen v prvi polovici meseca aprila 2017.

 

AVTORSKE PRAVICE:

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob predstavitvah projekta UNESCO svetovni dan jazza (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru UNESCO mladinske platforme). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO DATOTEKE ZA TISK

V plakatu naj bodo vključeni logotipi: Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, UNESCO mladinske platforme, Društva za ZN za Slovenijo ter uradnega logotipa Svetovnega dne jazza. Vsi logotipi so dostopni na spletni strani www.unesco-mladi.si

Dimenzije plakata: 27,6 x 40,2 cm (dejanska dimenzija bo prirejena oglasnemu mestu)

Format datoteke naj bo PDF, v CMYK (za digitalni tisk)

Rastrski elementi naj bodo v resoluciji 300 DPI

Datoteka naj ima 2mm dodatka in oznake za porezavo