Ajdovščina, 17.11.2016, ob 19h v prostorih kluba

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Odprtje kandidatur in sklep o dovolitvi kandidatur
  3. Razno

Prisotni: Andreja Petrovčič, Dominik Vrčon, Matic Prinčič

K1
Dnevni red je bil potrjen soglasno (3 za, 0 proti)

K2
Nadzorni odbor je odprl kandidature in ugotavlja, da izpolnjujejo pogoje, določene v statutu in soglasno dovoljuje kandidature posameznih kandidatov.

K3
Nihče od članov nadzornega odbora ni imel ničesar za dodati pod točko razno.
Zapisnikar
Andreja Petrovčič

Predsednik nadzornega odbora
Jan Likar

PRENESI CELOTEN ZAPISNIK