V sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna na klubu pripravljamo usposabljanje:
»Osnove tehnike dela z motorno žago« (16 pedagoških ur).

Delavnica se bo izvajala 19.11. in 26.11, in sicer bo 19.11. potekal teoretični del v MCju, 26.11. pa bo organiziran prevoz v Postojno, kjer bodo udeleženci tečaja tudi sekali drevesa.

CENA delavnice je: 90€, za KAŠ člane: 40€.

Cena vključuje:
– izvedbo tečaja
– gorivo in mazivo, kline, sekire in ostale pripomočke pri podiranju
– po potrebi ustrezno osebno varovalno opremo (zaščitne hlačnike, čelade z glušniki in mrežico) ter motorne žage
– potrebna delovna sredstva za izvedbo tečaja
– didaktične pripomočke
– primerno delovišče z odkazanim drevjem

Priporočeno je, da udeleženci izobraževanja prinesejo na tečaj:
– motorno žago
– pribor za vzdrževanje motorne žage (pile, ključi)
– primerno obutev za delo v gozdu (gojzarji) – obvezno
– priporočeno (neobvezno) varovalna čelada, varovalne protiurezne hlače

Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Prijave sprejema Natalija Vidic (natalija.vidic@kas.si).

Se vidmo!